Geurmanagement


Geurmanagement – overbodige luxe of de meerwaarde?

Wij ruiken 95% onbewust. En dat doen we altijd en overal. Reuk is niet uit te zetten.

Daarom is effectieve Stank-neutralisatie geen uitvinding van vindingrijke marketing experts, maar een noodzaak dat steeds meer aandacht krijgt.

Vaak wordt er gezegd dat lucht neutraal ruikt, wat slechts in zeer weinig gevallen ook zo is. Vloeren, meubels, producten, muren, textiel, etc. evenals mens en dier verspreiden allen een eigen geur en informeren ieder moment van de dag de omgeving.

Velen van ons zullen al wel eens ervaren hebben dat als er veel drukte heerst, de lucht al snel als “dik” wordt ervaren of dat de lucht “te snijden” is.

 

Gevolgen van slechte geuren

De concentratie van slechte geuren hoeft niet enorm groot te zijn om op fysiologisch niveau negatieve effecten te hebben. Een paar Stankmoleculen in de lucht kan al voldoende zijn om ervoor te zorgen dat mensen zich niet kunnen concentreren, dat agressie toeneemt of dat de prestaties en de motivatie dalen.

De uitdrukking: ” ongezonde lucht” is zeker niet voor niets ontstaan en zou serieus genomen dienen te worden. Waarschuwingssignalen (stank), die door de neus worden opgevangen, doen iets met de mens op een onbewust niveau en leiden ertoe dat mensen zich daardoor onrustig en niet op hun gemak voelen.

Het komt vaker voor dat stank leidt tot een misselijkheid, afkeer en walging. Met een onaangenaam gevoel en vluchtgedrag tot gevolg.

Gesprekken of verkoopprocessen worden onderbroken of de sfeer is zo gestrest dat geen positieve resultaten tot stand komen.

Er zijn dus voldoende redenen om aandacht te geven aan het thema “slechte geuren” en ze effectief te neutraliseren.

 

Overzicht van een aantal onaangename geurveroorzakers

 • Nicotine & rookgeur
 • Keukengeur
 • Afvalgeur
 • Schimmelgeur
 • Muffe bedompte geur
 • Urine / rioolgeur (sanitaire geurtjes)
 • Transpiratiegeur en andere lichaamsgeuren
 • Stikstof- en zwavelgeur
 • Chemische dampen (bijvoorbeeld, verven, lak, Producten)
 • Brandlucht
 • Geuren van dieren (bijvoorbeeld honden, katten)

 

Geurmanagement

Eerst neutraliseren, dan verfijnt geuraccenten toevoegen.

De kracht van positief geuren

Aangename geuren kunnen onze emoties positief beïnvloeden en bevorderen het algemeen welzijnsgevoel. Studies hebben aangetoond dat de prestaties verbeteren in goed ruikende ruimten.

Positieve geuren werken ook stimulerend en motiverend, volgens de resultaten van een enquêteonderzoek, en verbeteren de creativiteit.

Bij het gebruik van etherische oliën (zuiver natuurlijke producten) daalt zelfs het aantal bacteriën en micro-organismen in de lucht, wat bijdraagt in een duurzame gezondheid. Voor bedrijven met grote kantoren kan dit geld aardig geld opleveren, als rekening wordt gehouden met verlaging van het ziekteverzuim.

Biologische neutralisatie – hoe werkt het?

Het neutraliseren van stinkende lucht op biologische wijze gebeurt door het inzetten van natuurlijke stoffen die in de natuur voorkomen en de stankgeur aan deze stoffen te laten binden. Door de verandering van de basismoleculen valt de oorspronkelijke structuur uiteen en “vervalt” de stank.

Het is nu mogelijk om met natuurreine geuressencen een zodanige stimulerende omgevingslucht te creëren (Air Design), dat deze communiceert op het emotioneel niveau van levende organismen en welzijn scheppen. Dit proces vereist kunst, kunde, ervaring en gevoel. Slechte geuren worden door mensen als onaangenaam ervaren en dat geldt ook voor geurmuren. Daarom is onze aanpak is niet “meer doet meer” maar meer in de subtiele aanpak van “minder is meer”.

Wat is de toegevoegde waarde?

Samengevat kan worden gezegd dat het bij geurneutralisatie gaat om probleemgebieden te lokaliseren en stress te elimineren die veroorzaakt wordt door slechte geuren.

Op deze manier kan het beeld dat naar buiten gebracht dient te worden (waarde van een product, dienst of ruimten) zodanig overgebracht worden dat de ontvanger (gast, bezoeker, klant, personeel) ook aankomt en in harmonie is met de performance en het merk.

Het welzijn van de mensen is van fundamenteel belang voor het succes van een bedrijf of instelling.

Naast netheid waarderen mensen, heeft geur in een ruimte de op één na hoogste prioriteit.

Wilt u profiteren van een professionele ruimtelijke analyse en het beste uit uw ruimten halen?

Wij adviseren u graag persoonlijk en op maat!

Contact