Negatieve Ionen


Douchen met ionen, alsof je onder een waterval staat

Douchen met negatieve ionen

Door de driehoekige gaatjes in de doucheplaat worden de waterpartikels in extreme kleine deeltjes gehakt en er ontwikkelen zich circa 421.000 negatieve ionen per m³ lucht. De driehoekige gaatjes (patentnummer 0562076) verhogen de waterdruk en laten daardoor meer negatieve ionen ontstaan, dan bij een traditionele doucheplaat met ronde gaatjes.

 

 

 

[hr]

 Wat zijn negatieve of positieve ionen?

Daar waar er voldoende negatief geladen zuurstofmoleculen in de ademlucht aanwezig zijn, voelen mensen, dieren en planten zich vaak aangenaam en beschikken ze over een beter weerstandsvermogen en stimuleert het een betere groei. Een ideale verhouding in de atmosfeer betreft 60% negatieve ionen en 40% positieve ionen.

In de natuur worden deze negatieve ionen onder andere geproduceerd in de lucht door elektrische ontladingen of UV-licht.

Gezond voor de mens zijn de zogenaamde “lichte” Lucht-ionen, die meestal bestaan uit negatief geladen zuurstofmoleculen die zich aan waterdruppels kunnen hechten en bij een bijzonder hoge concentratie voor een positief medisch effect kunnen zorgen. Dit wordt Elektroaerosol genoemd.

 

 

Is er een ideale hoeveelheid aan ionen in het menselijk lichaam?

Uitgebreide studies gedaan onder honderdduizenden mensen in Azië doen vermoeden dat een toevoer van grote hoeveelheden negatieve ionen een versterkend effect heeft op vele processen van het lichaam. Het langdurig inademen van lucht met negatieve ionen kan daarmee lichaamscellen stimuleren om zuurstof beter te benutten. Dit effect zou optreden bij een dagelijkse douche onder een waterval en ook bij een dagelijkse douche met Aroma Wellness Douchekop Professional.

Interessant is dat ongeveer 85% van de ionen niet alleen via de luchtwegen binnenkomt, maar ook door de huid kan worden opgenomen.

Door het douchen met de Aroma Wellness Douchekop kunnen dus meerdere voordelen tegelijk behaald worden. Dankzij de gepatenteerde driehoekigvormige gaatjes, die de waterpartikels in zeer kleine stukjes hakken, kan een vernevelde mist van ongeveer 421,000pcs / cc negatieve ionen ontstaan.

De huid en de luchtwegen kunnen tijdens het douchen negatieve ionen opnemen. In de bloedstroom stimuleren de negatieve ionen dan het zuurstoftransport naar de cellen en versterken indirect het primaire immuunsysteem van het lichaam.

De AromaWellness Douchekop Professional helpt het luchtelectrische ionenveld te harmoniseren, wat direct kan inwerken op het zich geestelijk en lichamelijk goed voelen.

Er zijn dus goede redenen, om nog vandaag een Aroma Wellness Douche in uw badkamer aan te brengen.

 

Neem gerust contact met ons op en wij adviseren u graag persoonlijk.